Hur bokar jag tid?

2020-07-06

Boka tid hos Marius

Följ instruktionerna under fliken ”Boka tid”. Marius svarar på mail första och tredje veckan varje månad. Mailen svaras i turordning.

Boka små motiv snabbare

På studions Facebook kan du boka enkla mindre motiv. Skicka ett meddelande där så svarar Marius så fort han hinner. Gäller enbart små motiv.

Boka tid hos Heléne

Heléne har bokninsdag ca 1-2 dagar per kalenderhalvår.

Alla mail som skickats inom den senaste månaden före besvaras på bokningsdagarna. Har du skickat mail innan dess så skicka igen när det annonseras ut på sociala medier. Heléne prioriterar pågående projekt och motiv som är utvecklande men försöker att svara på alla mail. 

Håll utkik på Instagram och Facebook när nästa bokningsdag annonseras.