Heléne


”All-rounder but realism has a very special place in my heart.”


Hi there!

And welcome to my portfolio. I really hope you enjoy my work.

As you can see I do a lot of styles.  I actually do everything that I think looks good and suits the person wearing it. I´m in to tattooing because I loooove tattoos! I´m a all-rounder but realism has a very special place in my heart. And I have been a registered tattoo artist since 2011.

Feel free to contact me about your next tattoo project!


SPONSOR


AWARDS

1st Best of Small – Evil Woman Tattoo Convention 18-05-26

1st Best of Day – Evil Woman Tattoo Convention 18-05-26

1st Best of Color – Evil Woman Tattoo Convention 18-05-26

1st Best Arm Sleeve Tattoo – March 2020 TattooAwards.com

1st Best Color Infused Black & Grey – May 2020 TattooAwards.com

1st Best Fathers Day Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

1st Best Lettering Tattoos – July 2020 TattooAwards.com

1st Best New School Tattoos – September 2020 TattooAwards.com

1st Best Realism Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

1st Best New School Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

1st Best Mickey Mouse Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

1st Best Veterans Day Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

1st Best Trash Polka Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

1st Female Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

1st Best male Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

1st Best Back Piece Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

1st Best Festive Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

2nd Best of Color – Evil Woman Tattoo Convention 18-05-28

2nd Best of Small . Stockholm Ink Bash 19-08-23

2nd Best New School Tattoo – February 2020 TattooAwards.com

2nd Best Neo Traditional Tattoo – March 2020 TattooAwards.com

2nd Best Mothers Day Tattoos – May 2020 TattooAwards.com

2nd Best Chest Tattoo – June 2020 TattooAwards.com

2nd Best D Day (War related Tattoos) – June 2020 TattooAwards.com

2nd Best Wildlife/Animal Tattoos – July 2020 TattooAwards.com

2nd Best Watercolor Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

2nd Best Clock/Watch Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

2nd Best Color – December 2020 TattooAwards.com

2nd Best Realism Tattoos – December 2020 TattooAwards.com

3rd Best Sleeve – Stockholm Ink Bash 2022

3rd Best Lettering Tattoo – April 2020 TattooAwards.com

3rd Best Male Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

3rd Best Lettering Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

3rd Best Color Infused Black & Grey – June 2020 TattooAwards.com

3rd Best Cover up Tattoo – June 2020 TattooAwards.com

3rd Best Shoulder Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

3rd Best Lettering Tattoos – July 2020 TattooAwards.com

3rd Best Black and Grey Tattoos – August 2020 TattooAwards.com

3rd Best New School Tattoos – October 2020 TattooAwards.com

3rd Best Black and Grey Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

3rd Best Clock/Watch Tattoos – November 2020 TattooAwards.com

3rd Tattoo of the Month – December 2020 TattooAwards.com

4th Best Cover up – May 2020 TattooAwards.com

4th Best Lettering Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

4th Best Linework Tattoo – June 2020 TattooAwards.com

4th Best Asian Tattoo – June 2020 TattooAwards.com

4th Best Arm Sleeve Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

4th Best Beach Themed Tattoos – September 2020 TattooAwards.com

5th Best Small Tattoos – January 2020 TattooAwards.com

5th Best Arm Sleeve Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

5th Best Watercolor Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

5th Adopt-A-Cat Tattoos – June 2020 TattooAwards.com

5th Best Chest Tattoo – October 2020 TattooAwards.com

Other awards:

2nd place ”Tattoo Artist of the Year 2020”, Mediazink

2nd place ”Peoples Choice 2020”, tattooawards.com

4th place ”Artist of the year 2020”, tattoawards.com

4th place ”Judges Choice”, tattoawards.com


HYGIENE EDUCATIONS:

2019 Avklarad kurs i smittspridning, Arbetsplatshygien, Egenkontroll & lagar, rutiner, sterilteknik, flöde samt klädsel.

Diplom utfärdat av: Jens Bergström, tatuerare, ordförande i Sveriges Registrerade Tatuerare och föreläsare. Andreas Bjerkeland sjuksköterska Karolinska sjukhuset. Zandra Bergström kursansvarig.

2017 Avklarad kurs i smittspridning, Arbetsplatshygien, Egenkontroll & lagar, rutiner, sterilteknik, flöde samt klädsel.

Diplom utfärdat av: Jens Bergström, tatuerare, ordförande i Sveriges Registrerade Tatuerare och föreläsare. Andreas Bjerkeland sjuksköterska Karolinska sjukhuset. Zandra Bergström, kursansvarig.

2014 Avklarad kurs i Arbetsplatshygien & Bashygien. Basala hygienrutiner, smittspridning, blodsmitta, kontaminering, barriärer, sterilitet, klädsel samt arbetsplatsrutiner.

Diplom utfärdat av: Niklas Kaliff

2013 Avklarad kurs i hud och tatuering samt allergiframkallande och farliga ämnen vid tatuering och piercing. Hudanatomi, hudsjukdomar, komplikationer, tatueringsborttagning, allergiframkallande- och farliga ämnen, kemikalieregler i Sverige & EU. 

Zandra Bergström kursansvarig.

2012 Avklarad kurs i Arbetsplatshygien & Bashygien. Smittspridning, sterilitet, basala hygienrutiner, klädsel samt arbetsplatsrutiner.

Diplom utfärdat av: Niklas Kaliff, intensivvårds-undersköterska. Jens Bergström, tatuerare, ordförande i Sveriges Registrerade Tatuerare och föreläsare.

2011 Avklarad kurs i smittskydd – hygien för tatuerare och piercare

Diplom utfärdat av: Peter Iveroth Smittskyddsläkare, Enheten för 

smittskydd och vårdhygien, landstinget i Jönköpings län. Ing-Marie Einemo, Smittskyddssjuksköterska, Enheten för smittskydd och vårdhygien, landstinget i Jönköpings län.


Click here to visit me on Instagram for my full portfolio.


Tattoo videos:

3rd Best Sleeve, Stockholm Ink Bash 2022.