Boka tid / Bookings Heléne

Vad kul att du vill boka tid!

Alla mail svaras i turordning.

Kopiera och fyll i bokningsformuläret och maila till boka.tid.studioblack@gmail.com

Vi ses!


How great that you want to make an appointment!

All e-mails are answered in turn.
Copy and fill in the booking form and e-mail it ti boka.tid.studioblack@studioblack

See you!


OBS! LÄS INNAN DU FYLLER I FORMULÄRET:

GDPR – dataskyddsförordningen

Viktig information om lagring av personuppgifter

Studio Bläck hanterar dina personuppgifter enligt GDPR – dataskyddsförordningen. För att kunna boka din tid måste du fylla i namn och adress. Dessa personuppgifter krävs av Skatteverket för att Studio Bläck ska kunna skriva en faktura för din uppritningsavgift. Din e-postadress behöver du ange för att din tatuerare ska kunna svara på din förfrågan. Och ditt telefonnummer förenklar det för oss att kontakta dig vid eventuella frågor. Dina personuppgifter lagras enligt GDPR av berörd tatuerare och kommer inte att användas i något annat syfte eller skickas till annan part än till oss på Studio Bläck och berörda myndigheter. När tatueringen är färdig raderas dina formulärdata. Om du vill boka en ny tid behöver du därför fylla i formuläret igen.

IMPORTANT – READ BEFORE FILLING OUT THE FORM:

GDPR – The General Data Protection Regulation

Important information about storing personal data

Studio Bläck handles your personal data according to the GDPR – The General Data Protection Regulation. In order to book your appointment, you must fill in your name and address. These personal data are required by the Swedish Tax Agency for Studio Bläck to be able to write an invoice for your sketch deposit fee. Your e-mail address is required so your tattoo artist can respond to your request. And your phone number makes it easy for us to contact you for any questions. Your personal information is stored accordingly to GDPR by the tattoo artist and will not be used for any other purpose or sent to any other party than to us at Studio Bläck and the relevant authorities. The personal data from this appointment form will be delited when the tattoo is done. If you want to book another appointment you have to fill in this form again.


Svarstider

Studio Bläck får oftast mellan 20-100 meddelanden på sociala medier/mail/sms/telefonsamtal varje dag. Ibland fler. Fantastiskt kul – men tidskrävande. Alla mail svaras när tid finns.

Bokningsformulär

Kopiera frågorna 1 – 20 och klistra in i ett nytt mail.

Besvara frågorna och bifoga eventuella bilder.

Skicka mailet till boka.tid.studioblack@gmail.com

1. Vill du boka tid i Forshaga eller Stockholm?

2. För- och efternamn 

3. Adress 

4. Postnummer och ort 

5. Land 

6. Telefonnummer 

7. E-post

8. Marius föredrar kontakt via Instagram. Om du vill att han kontaktar dig där så skriv ditt användarnamn (enbart bokningar hos Marius):

9. Beskriv tatueringen med dina egna ord:

10. Vilken stil vill du att din tatuering ska vara? Till exempel realism, blackwork, Old School, New School, ornamental etc. Vet du inte så svara ”vet ej”.

11. Ungefärlig storlek på tatueringen? 

12. Färg eller gråskala? 

13. Budget. Hur mycket pengar vill du lägga på din tatuering? Budget?

14. Finns det något på huden som tatueraren måste ta hänsyn till? Exempelvis ärr, leverfläckar, pigmenteringar, bristningar mm:

15. När vill du tatuera dig? Så fort som möjligt eller en speciell månad? 

16. Önskar du en speciell tatuerare? Vem i sådana fall? 

17. Godkännande av lagring av dina personuppgifter. Läs avsnittet om lagring av personuppgifter på www.studiobläck/boka-tid om du inte redan gjort det. 

18. Jag har läst och godkänner att Studio Bläck lagrar mina personuppgifter som jag anger i mailet:

19. Har du referensbild? Bifoga referensbilden. 

20. Skicka gärna med en bild på området på huden som du vill tatuera. Inte ett krav men det hjälper oss i arbetet att planera motivet.

Booking form

Copy question 1 – 20 and paste in a new e-mail.

Answer the questions and attach your photos.

Send the e-mail to boka.tid.studioblack@gmail.com

1. Do you want to book your appointment in Forshaga or Stockholm?

2. Full name

3. Address

4. Zip code and city

5. Country

6. Phone number

7. E-mail

8. Marius would prefer to contact you on Instagram. If you want him to contact you there instead, write your nickname here ( only bookings with Marius ):

9. Describe the tattoo with your own words:

10. What style do you want for your tattoo? For example realism, blackwork, Old School, New School, ornamental etc. If you don´t know, just answer ”don´t know”

11. About what size do you want the tattoo to be?

12. Colour or Black and Grey?

13. How much money do you want to spend on your tattoo?

14. Is there anything on the skin that the tattoo artist should know about? Like scars, moles, pigmentation, stretch marks etc.

15. When do you want to tattoo? As soon as possible or a specific month?

16. Do you want a certain artist? In that case, who?

17. Approval of the storage of your personal data. Read the section about storing personal data at www.studiobläck/boka-tid if you have not already.

18. I have read and I accept that Studio Bläck stores my personal data that I have filled in this e-mail.

19. Do you have any reference photos? Attach them.

20. Please send a photo of the area of the skin you eant to tattoo. Optional.